نحوه نصب کنتور تکفاز در مدارات

نحوه نصب کنتور تکفاز

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدارات

سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می کنند. زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول میگذرد. به عبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پیچ جریان میگذرد و در آن میدان مغناطیسی ایجاد میکند. سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد. این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور می شود. سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباز دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زیاد می شود. این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهد. البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر: آهنربای سرعت گیر و پیچ های تنظیم و … وجود دارند که در سری مقالات بعدی به آنها می پردازیم.

اساس کار کنتور برق

کنتور برق ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس عمل میکنند. میدانیم که اگر از یک سیم پیچ جریان برق بگذرد در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که شدت و جهت این میدان به جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد. سیم پیچ ضخیم تر با دور کمتر را سیم پیچ جریان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند.

برخی تعاریف در مورد کنتور برق

برخی تعاریف در مورد کنتور برق


کنتور اکتیو
: دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار انرژی اکتیو برق مصرفی مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.

کنتور راکتیو: دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار انرژی راکتیو بکار می رود.

انشعابات دیماندی: انشعابات دیماندی یا مصارف سنگین به انشعاباتی اطلاق میگردد که قدرت قراردادی آنها از حد معینی بیشتر بوده و معمولا مشمول پرداخت دیماند نیز میگردد. حداقل قدرت قراردادی بر اساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در حال حاضر سه فاز 50A معادل 30KW می باشد.

انشعابات ولتاژ اولیه: این انشعابات از ولتاژ اولیه 20 کیلوولت تغذیه می شوند و لوازم اندازه گیری آنها در روی شبکه فشار متوسط نصب می شود و طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق برای متقاضیان با قدرت درخواستی بیش از 250 کیلوولت و حداکثر 2MW را شامل می شود.

انشعابات ولتاژ ثانویه: این انشعابات اصولا با ولتاژ 380 ولت تغذیه می شوند و لوازم اندازه گیری آنها به روی شبکه فشار ضعیف نصب می شود.

ماکسیمتر: دستگاهی است که بر روی کنتورهای اکتیو نصب شده و حداکثر توان مصرفی را در یک بازه زمانی مشخص (مثلا 15 دقیقه) نشان می دهد.