پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 117

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 117

 

 • دارا بودن IP54
 • قابلیت پلمپ کنتور
 • حک نام شرکت توزیع برق
 • قابلیت نصب ترمینال مینیاتوری
 • نصب وپلمپ کلید قطع و وصل برق
 • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
 • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز وتک فاز با نول
 • قابلیت قرارگیری اکسترنال باتری برروی قاب کنتور
 • قابلیت قرارگیری ترمینال ارت درقسمت سیم های خروجی درکنار ترمینال نول
 • قابلیت نصب کنتور الکترونیکی برق تک فاز دیجیتال مدل MTF200F شرکت توس فیوز
 • دارای محافظ وایرینگ جهت جداسازی سطوح دسترسی وجلوگیری از دسترسی غیرمجاز

منبع: توس فیوز