مولتي متر ۳ فاز ZMP1100 – ZMP2200

مولتي متر ۳ فاز ZMP1100 – ZMP2200

سوپرمولتی متر ۲۲۰۰

(سایز ۱۴۴*۱۴۴)

برق و صنعت چهارباغ

 

 

سوپرمولتی متر ۱۱۰۰

(سایز ۹۶*۹۶)

برق و صنعت چهارباغ

 

مشخصات:

 1. داراي سه رديف نمايشگر
 2. اندازه گيري و نمايش ولتاژهاي فاز به نول و فاز به فاز
 3. اندازه گيري جريان هر سه فاز
 4. اندازه گيري توان اكتيو و توان راكتيو
 5. اندازه گيري توان ظاهري
 6. اندازه گيري فركانس هر فاز
 7. اندازه گيري ضريب توان براي هر فاز
 8. نمايش سلفي يا خازني بودن توان هر فاز
 9. تنظيم اوليه ترانس جريان از ۱ تا ۹۹۹۹ آمپر
 10. تنظيم ثانويه ترانس جريان ۱ آمپر يا ۵ آمپر
 11. قابليت تنظيم براي ضريب PT (در صورت درخواست)
 12. ذخيره سازي و نمايش مقادير ماكزيمم كميتها
 13. قابليت تعريف بازه زماني جهت اندازه گيري مقادير ماكزيمم
 14. مشخص كردن كميت نمايش داده شده بصورت LED در صفحه مقابل
 15. ترمينالهاي سوكتي با درجه حفاظت بالا
 16. داراي طبقه ايزوله كننده براي جريانهاي ورودي
 17. خروجی RS485 جهت اتصال به کامپیوتر

دفترچه راهنمای مشخصات فنی وعمومی ونحوه استفاده از سوپرمولتی متر

منبع: زایلوگ