خرید کنتور برق

راهنمای خرید کنتور برق

کنتور اکتیو: دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار انرژی اکتیو برق مصرفی مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.

کنتور راکتیو: دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار انرژی راکتیو بکار میرود.

انشعابات دیماندی: انشعابات دیماندی یا مصارف سنگین به انشعاباتی اطلاق میگردد که قدرت قراردادی آنها از حد معینی بیشتر بوده و معمولا مشمول پرداخت دیماند نیز میگردد. حداقل قدرت قراردادی بر اساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در حال حاظر سه فاز ۵۰A معادل ۳۰KW میباشد.

انشعابات ولتاژ اولیه: این انشعابات از ولتاژ اولیه ۲۰ کیلوولت تغذیه میشوند و لوازم اندازه گیری آنها در روی شبکه فشار متوسط نصب میشود و طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق برای متقاضیان با قدرت درخواستی بیش از ۲۵۰ کیلووات و حداکثر ۲ MW را شامل میشود.

انشعابات ولتاژ ثانویه: این انشعابات اصولا با ولتاژ ۳۸۰ ولت تغذیه میشوند و لوازم اندازه گیری آنها به روی شبکه فشار ضعیف نصب میشود.

ماکسیمتر: دستگاهی است که بر روی کنتور‌های اکتیو نصب شده و حداکثر توان مصرفی را در یک بازه زمانی مشخص (۱۵ دقیقه) نشان میدهد.

اساس کار کنتور برق:

کنتور‌ ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس عمل میکنند. میدانیم که اگر از یک سیم پیچ جریان برق بگذرد در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد میشود که شدت و جهت این میدان به جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد. در کنتور‌های تکفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد که یکی از آنها دارای تعداد دور کم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است. سیم پیچ ضخیم تر با دور کمتر را سیم پیچ جریان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند.

خرید انواع کنتور برق:

برای مصارف خانگی دو نوع کنتور تک فاز و سه فاز بطور عام وجود دارند که در دسته بندی کنتور ها به نوع اکتیو معروفند. اما در مصارف صنعتی میتوان به کنتور‌های راکتیو و کنتورهای دو تعرفه اشاره کرد. از طرق دیگر میتوان کنتور‌ها را به دو دسته مکانیکی و دیجیتالی تقسیم بندی کرد که منظور از مکانیکی همان کنتور‌های معمولی هستتد.

خرید کنتور‌ برق مکانیکی

  1. کنتور‌های تکفاز مکانیکی: این کنتور‌ها با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار میکنند و از نظر جریان اسمی دارای انواع روبرو هستند: کنتور‌های ۵ آمپر، ۱۵ آمپر، ۲۵ آمپر
  2. کنتور‌های سه فاز غیر دیماندی مکانیکی: این کنتور‌ها با ولتاژ ۲۲۰/۳۸۰ کار میکنند و از نظر جریان اسمی دارای انواع روبرو هستند: کنتور‌های (۴۰) ۱۰ آمپر و (۱۰۰) ۲۵ آمپر.
  3. کنتور‌های سه فاز دیماندی مکانیکی: این کنتور‌ها با ولتاژ ۲۲۰/۳۸۰ ولت و ۱۰۰/۱۰۰ ولت کار میکنند و آمپراژ آنها ۵ آمپر میباشند.

خرید کنتور‌ برق دیجیتالی

  1. کنتور‌های دیجیتالی تکفاز: این کنتور‌ها با ولتاژ ۲۲۰/۳۸۰ ولت کار میکنند و از نظر جریان اسمی که با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده ما بین ۵ تا ۱۰۰ آمپر میباشند و بصورت پالسی کار میکنند.
  2. کنتور‌های دیجیتالی سه فاز: کنتور‌هایی هستند که قابلیت سنجش همزمان انرژی های مصرفی اکتیو و راکتیو را بصورت هشت تعرفه دارند و به دو نوع عادی (غیر دیماندی) و دیماندی میباشد و بصورت پالسی کار میکنند.
  3. کنتور‌های غیر دیماندی (عادی) سه فاز: این نوع کنتور‌ها با ولتاژ (۳*۲۳۰/۴۸۰) ولت کار میکنند و از جریان اسمی با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده ۲ تا ۱۰۰ آمپر میباشند و بصورت پالسی کار مینمایند و قابلیت نصب بطور مستقیم و یا با استفاده از ترانس جریان را دارند در اینصورت کنتور دیماندی خواهند بود.
  4. کنتور‌های دیماندی سه فاز: این نوع کنتور‌ها با ولتاژ (۳*۲۳۰/۴۸۰) و یا (۳*۲۳۰/۴۸۰) ولت کار میکنند و از نظر جریان اسمی با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده و یا (۱۰-۱) آمپری میباشند و قابلیت نصب از طریق CT و PT را دارند و بر حسب مقدار و ولتاژ کاری آنها بصورت اولیه و یا ثانویه قابلیت نصب را دارند و بطور پالسی کار میکنند.

خرید کنتور برق

نحوه نصب کنتور تک فاز در مدار:

سر سیم فاز را به سر سیم پیچ جریان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را میگیرند. و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل میکنند. زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل میشود جریان از سیم فاز و نول میگذرد. بعبارت دیگر جریان مصرف کننده از سیم پپیچ جریان میگذرد و در آن یک میدان مغناطیسی ایجاد میکند. سیم پیچ ولتاژ که همیشه به برق وصل است و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف کننده متصل شده به کنتور ندارد. این دو میدان مغناطیسی بر هم اثر کرده و سبب ایجاد نیروی حرکتی در صفحه آلومینیومی درون کنتور میشود. سرعت حرکت این صفحه با جریان مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. این حرکت توسط یک محور و چرخ دنده به یک شماره انداز یا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش شماره ها زیاد میشود. این شماره ها بجز رقم اول میزان کارکرد کنتور یا همان مصرف انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت نشان میدهند. البته درون کنتور قطعات دیگری هم نظیر: آهنربای سرعت گیر و پیچ های تنظیم و… وجود دارند.

نحوه اتصال کنتور سه فاز:

  • ۱- کنتور سه فاز سه سیمه: این کنتور‌ها برای سیستمهای سه فاز متعادل مورد استفاده قرار میگیرند که در این سیستم نیازی به سیم نول نیستند.

خرید کنتور برق هوشمند

  • ۲- کنتور سه فاز چهار سیمه: این کنتور برای سیستمهای سه فاز نامتعادل و متعادل مطلوب میباشند.

خرید کنتور برق سه فاز

اساس کار کنتور‌های پیشرفته:

اکثر کشور‌ های برخوردار از تکنولوژی دیگر کنتورنویسی به مفهوم رایج آن در ایران منسوخ شده است. در این کشور‌ها که پول الکترونیکی بسیار رایج است از کنتور‌های هوشمند که در بازه های زمانی خاص میزان مصرف را مشخص کرده و به ادارات برق گزارش میدهند استفاده میشود. این کنتور‌ها میزان مصرف را از طریق همان خطوط برقی که آنرا میرسانند به توزیع کننده اطلاع میدهند و شرکتهای فروشنده برق نیز بطور خودکار از حساب مصرف کننده برداشت میکنند. درصورت موجود نبودن حساب و پس از اخطار‌های کتبی از طریق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودکار کنتور برق مشترک را قطع میکند و مشترک پس از پرداخت هزینه میتواند از خدمات شرکت فروشنده استفاده کنند.

خرید کنتور برق هوشمند

خرید کنتور برق هوشمند:

کنتور هوشمند یک کنتور الکتریکی است که مصرف برق را در فواصل زمانی یک ساعته و یا کمتر ثبت کرده و اطلاعات ثبت شده را حداقل یک بار در روز به سیستم مرکزی برای نظارت و صدور صورت حساب ارسال میکند. کنتور هوشمنده پیشرفته AMI قدر به ارتباط دو جانبه میان کنتور نصب شده در اماکن و سیستم مرکزی است. بر خلاف کنتور مغناطیسی، کنتور هوشمند میتواند داده ها جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده و از آنها یک گزارش تهیه کند که این گزارش گیری در جایی غیر از محل کنتور‌ها انجام میگیرد که اصطلاحا فراهم کردن گزارش از راه دور نامیده میشود. در مقام مقایسه، تاکنون حدود ۴٫۷ میلیون کنتور هوشمند درانتاریو و ۴۰۰ هزار مورد در بریتیش کلمبیا نصب شده اند.