پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 118

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 118

 

 • قابلیت پلمپ کنتور
 • دارای درب محافظ کلید مینیاتوری
 • تنوع رنگ براساس سفارش مشتری
 • قابلیت حک نام شرکت توزیع برق
 • مقاوم دربرابر ضربه واشعه ماوراء بنفش
 • قابلیت نصب کلید مینیاتوری سه فاز وسه فاز با نول
 • قابلیت ویژه جهت نصب ترمینال های مینیاتوری وریلی
 • قابلیت نصب کنتور الکترونیکی برق سه فاز دیجیتال مدل MTF301

منبع: توس فیوز

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 117

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 117

 

 • دارا بودن IP54
 • قابلیت پلمپ کنتور
 • حک نام شرکت توزیع برق
 • قابلیت نصب ترمینال مینیاتوری
 • نصب وپلمپ کلید قطع و وصل برق
 • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
 • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز وتک فاز با نول
 • قابلیت قرارگیری اکسترنال باتری برروی قاب کنتور
 • قابلیت قرارگیری ترمینال ارت درقسمت سیم های خروجی درکنار ترمینال نول
 • قابلیت نصب کنتور الکترونیکی برق تک فاز دیجیتال مدل MTF200F شرکت توس فیوز
 • دارای محافظ وایرینگ جهت جداسازی سطوح دسترسی وجلوگیری از دسترسی غیرمجاز

منبع: توس فیوز

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 116

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 116

 

 • قابلیت پلمپ کنتور
 • حک نام شرکت توزیع برق
 • قابلیت نصب انواع کنتورهای تک فاز
 • نصب و پلمپ کلید قطع و وصل برق
 • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
 • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز وتک فاز با نول
 • ستر مخصوص تشخیص قطعی برق توسط مشترک

منبع: توس فیوز

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 112

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 112

 

 • حک نام شرکت توزيع برق
 • قابلیت پلمپ درب قاب کنتور
 • حفاظت کامل از کنتور و اتصالات آن
 • قابلیت نصب انواع کنتورهای تکفاز و سه فاز
 • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
 • قابلیت نصب انواع کلید مینیاتوری، ترمینال مینیاتوری و ریلی

منبع: توس فیوز

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 110

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 110

پایه کنتور برقپایه کنتور برق

 

 • قابلیت پلمپ کنتور
 • حک نام شرکت توزیع برق
 • قابلیت نصب ترمینال مینیاتوری
 • نصب و پلمپ کلید قطع و وصل برق
 • قابلیت نصب انواع کنتورهای تک فاز
 • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
 • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز و تک فاز با نول
 • تستر مخصوص تشخیص قطعی برق توسط مشترک

منبع: توس فیوز