پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 110

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 110

پایه کنتور برقپایه کنتور برق

 

  • قابلیت پلمپ کنتور
  • حک نام شرکت توزیع برق
  • قابلیت نصب ترمینال مینیاتوری
  • نصب و پلمپ کلید قطع و وصل برق
  • قابلیت نصب انواع کنتورهای تک فاز
  • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
  • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز و تک فاز با نول
  • تستر مخصوص تشخیص قطعی برق توسط مشترک

منبع: توس فیوز