پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 116

پایه کنتور برق الکترونیکی – مدل WE 116

 

  • قابلیت پلمپ کنتور
  • حک نام شرکت توزیع برق
  • قابلیت نصب انواع کنتورهای تک فاز
  • نصب و پلمپ کلید قطع و وصل برق
  • پلمپ قاب فیوز توسط شرکت های توزیع برق
  • نصب کلیدهای مینیاتوری تک فاز وتک فاز با نول
  • ستر مخصوص تشخیص قطعی برق توسط مشترک

منبع: توس فیوز