انواع کنتور برق

خرید و فروش انواع کنتور برق

برای مصارف خانگی دو نو کنتور تک فاز و سه فاز بطور عام وجود دارند که در دسته بندی کنتورها به نوع اکتیو معروفند.
برای مصارف صنعتی میتوان به کنتورهای راکتیو و کنتورهای دو تعرفه اشاره کرد.
کنتور ها را میتوان به صورت کلی به دو دسته مکانیکی و دیجیتالی تقسیم بندی کرد. که منظور از مکانیکی همان کنتورهای معمولی هستند.

 

کنتور مکانیکی:

1- کنتور های تکفاز مکانیکی: این کنتور ها با ولتاژ 220 ولت کار میکنند و از نظر جریان اسمی به کنتورهای 5 آمپر، 15 آمپر و 25 آمپر نام برد.

2- کنتور های سه فاز غیر دیماندی مکانیکی: این کنتور ها با ولتاژ 220-280 کار میکنند و از نظر جریان اسمی به کنتورهای 10(40) آمپر و 25(100) آمپر نام برد.

3- کنتورهای سه فاز دیماندی مکانیکی: این کنتور ها با ولتاژ 220-380 ولت و 100-100 ولت کار می کنند و آمپراژ آنها 5 آمپر است.

کنتور برق مکانیکی

 

کنتور دیجیتالی:

1- کنتورهای دیجیتالی تک فاز: این کنتور ها با ولتاژ 220-320 ولت کار می کنند و از نظر جریان اسمی که با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده مابین 5 تا 100 آمپر می باشند و به صورت پالسی کار می کنند.

2- کنتورهای دیجیتالی سه فاز: کنتور هایی هستند که قابلیت سنجش همزمان انرژی های مصرفی اکتیو و راکتیو را به صورت هشت تعرفه دارند و به دو نوع عادی (غیر دیماندی) و دیماندی می باشند و به صورت پالسی کار میکنند.

  • کنتور های غیر دیماندی (عادی) سه فاز: این نوع کنتور ها با ولتاژ (230/400*3) ولت کار می کنند و از جریان اسمی با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده 2 تا 100 آمپر می باشند و به صورت پالسی کار میکنند و قابلیت نصب به طور مستقیم و یا با استفاده از ترانس جریان را دارند؛ در این صورت کنتور دیماندی خواهد بود.
  • کنتور های دیماندی سه فاز: این نوع کنتور ها با ولتاژ (230/400*3) ولت کار می کنند و از نظر جریان اسمی با توجه به نوع کنتور و شرکت سازنده و یا (10-1) آمپری می باشند و قابلیت نصب از طریق CT و PT را دارند و بر حسب مقدار و ولتاژ کاری آنها به صورت اولیه و یا ثانویه قابلیت نصب را دارند و به طور پالسی کار می کنند.

کنتور برق دیجیتالی

منبع: ویکی پدیا