معرفی شرکت های کنتورسازی در ایران

معرفی شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۴۷ بامشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آاِگ اینترنشنال وسازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی درشهر صنعتی قزوین تأسیس گردید.

بهره برداری از کارخانه که یکی ازاولین واحدهای ایجاد شده درقدیمی ترین شهرصنعتی کشور است.
کنتور سازی ایران در سال ۱۳۵۰ درزمینی به مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع وبا تولید حدود ۱۰۰۰۰۰ دستگاه کنتور آغاز وطی توسعه های بعدی تاسال ۱۳۵۷ تولیدات این شرکت درمجموع نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ دستگاه کنتور از انواع مختلف کنتور برق تکفاز و کنتور برق سه فاز مکانیکی افزایش یافت.

شرکت کنتورسازی ایران بعداز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ با اتکا به روح متعالی انقلاب وبنا به ضرورتهای توسعه کشور وحرکت به سمت خودکفایی ملی، تولید محصولات شرکت به ۱۰۰۰۰۰۰ دستگاه افزایش یافت.

همزمان باپیشرفت تکنولوژی درصنعت برق واهمیت روزافزون مدیریت مصرف مشترکین، این شرکت ازسال ۱۳۸۴ با انعقاد قرارداد باشرکت آکتاریس توانست گام مهمی را بسوی تولید کنتور های الکترونیکی بردارد.

باپدید آمدن فناوری دیجیتال درصنعت کنتور، مدیران وکارشناسان آگاه کنتورسازی ایران، یکی از پیشروترین شرکت های جهان درعرضه تولید انواع کنتور رابرای همکاری برگزیدند وپس از بیش از ۲ سال مذاکرات مستمر، شرکت کنتورسازی ایران، درسال ۱۳۸۴ موفق به عقد قرارداد تولید کنتورهای الکترونیک تحت لیسانس شرکت اکتاریس فرانسه گردید.

درعین حال تغییر محصول وتکنولوژی، تنها از طریق آموزش وبهبود مستمر منابع انسانی میسر بود که باتوجه به تغییر نیاز بازار، به صورت موازی طی مراحل عقدقرارداد صورت پذیرفت ودر نهایت پس ازطی مراحل تولید آزمایشی، خطوط تولید کنتورهای الکترونیک درسال ۱۳۸۵ باحضور وزیر محترم نیرو افتتاح گردید.

تأمین کیفیت محصول برابر استانداردهای جهانی، تولید محصول باکمترین هزینه انجام شده وتحویل به موقع تولیدات به مشتری از اهداف این سیستم بوده که با اعتقاد براصل مشارکت همگانی کارکنان درتمامی سطوح ورده های سازمانی طراحی شده است.

اخذ گواهینامه ایزو ۲۰۰۰ – ۹۰۰۰ گواهی محکمی براین ادعاست، که با فعالیت مطلوب مدیران وپرسنل خدوم شرکت درسال ۱۳۸۳ به وقوع پیوست وتاکنون ادامه یافته است.

منبع: شرکت کنتورسازی ایران