کنتور سه فاز اتصال اولیه

کنتور هوشمند سه فاز اتصال غیر مستقیم اولیه مدل SM-300 Direct

کنتور برق سه فاز

  • قابلیت عملکرد چند تعرفه ای
  • دارای رله داخلی وخارجی جهت کنترل بار از راه دور یا درمحل
  • قابلیت ثبت تمام رویدادها وداده ها به صورت زمان بندی شده
  • ارتباط با کنتور آب، کنتور گاز، صفحه نمایش داخل منزل وسایر تجهیزات
  • قابلیت اندازه گیری ماکزیمم دیماند اکتیو وراکتیو با بازه های زمانی قابل تنظیم
  • دارای ماژول ارتباطی GPRS با قابلیت تعویض آسان برروی هرکنتور
  • قابلیت پشتیبانی ازساعت کنتور به صورت باطری داخلی و پشتیبان و سوپر کپ
  • قابلیت خواندن، برنامه ریزی و تنظیم کلیه پارامترهای مربوط به وضعیت کنتور، قرائت، پیکره بندی، زمان، تاریخ، رویدادها و هشدارها ازطریق PLC , GPRS درنرم افزار اتباط از راه دور کنتور

منبع: توس فیوز