فرکانس متر

فرکانس متر

برق و صنعت چهارباغ

برق و صنعت چهارباغ

 

مشخصات:

  1. گستره اندازه گيري: ۱ هرتز تا ۱ كيلوهرتز
  2. در ابعاد ۹۶*۴۸ و ۹۶*۹۶ میلی متر
  3. مجهز به تايمر WATCH-DOG
  4. سيستم مميز شناور در نمايش

استانداردها:

  • EMC
  • تست الكتريكي حفاظت در برابر جريانهاي گذرا/لحظه اي   Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test   IEC61000-4-4
  • تست حفاظت در برابر تخليه الكتريسيته ساكن   Electrostatic Discharge Immunity Test   IEC61000-4-2
  • Safety
  • IEC61010-1   EN61010-1   VDE0411

 

منبع: زایلوگ